Blog

lotus-flowerHistorie-filosofi: Yogaen betragtes som en guddommelig videnskab om livet, der kom til oplyste vise mænd i meditation. Yoga er nævnt første gang i de to old-indiske skriftsamlinger; Vedaerne og Upanishaderne (den senere del af Vedaerne), og sidstnævnte blev platformen for yoga-læren og filosofien kaldet Vedanta.

Asanas: Asanas er defineret som positioner og ordets direkte oversætning er sæde. Som udgangspunkt havde asanas til formål at fungere som stabile positioner for forlænget meditation. Men mere end bare at være udstrækning, åbner asanas energi kanalerne (chakras) samt de fysiske centre i kroppen. Asanas renser og styrker kroppen, samt kontrollerer og fokuserer sindet.  Asanas er en klassisk del af yogaens otte lemmer, som foreskriver at asanas bør være stabile og komfortable, samt afslappede og faste.

Pranayama: 
Ordet Pranayama kommer fra sanskrit og oversættes normalt som ”vejrtrækningsteknik”. Pranayama udspringer fra den yogiske videnskab, som handler om at kontrollere ”flowet” af Prana (livsenergi). Inden for yogaen siges det, at når du kontrollerer dette flow, kontrollerer du det fysiske og mentale flow af energi i universet, samtidig med at du på et praktisk niveau kontrollerer din krop og dit sind.

Bandhas/Ujjayi-åndedræt/koshas/granthis m.m.:
Bandha betyder at holde eller at styrke: bandhaer skaber stihra (stabilititet/støtte) og giver mulighed for frihed i bevægelse. De samler kroppens indre vind/energi og sørger derfor for et bedre og stærkere flow af energi og krop og derved sind.
Ujjayi, åndedrættet er et styrkende og beroligende værktøj at benytte sig af i yoga-træning. Åndedrættet skaber varme i kroppen som giver en direkte indvirkning på udførelsen af de forskellige asanas m.m.
Koshaer, kan man kalde de foskellige nivauer som vi har I kroppen, det fysiske, intelligens, energikroppen m.m. disse forskellige nivauer er vigtige at være bevidste om igennem indlæring, udførsel og undervisning.
Granthis, (Dukha – negativt rum) altså forhindringer for frit flow af vores optimalt mulige energi i krop og sind, hvordan kan vi arbejde hen imod ad omdanne disse til sukha (positivt rum).

Anatomi I bevægelse:
For at sikre en helhedsforståelse vores krop og dets bevægelser arbejder vi ofte med temaer eller forståelse af enkelte områder. Ved hver undervisningsklasse følger en anatomisk gennemgang. Dvs at vi skaber indsigt i stillinger kontra fysik/anatomi i bevægelse og dette både gennem teori og praksis. For den fulde forståelse af kroppen anatomi kan det anbefales at studere anatomi, fysiologi og patalogi her kan vi anbefale efter ønske.

Justering/ korigere til optimal kropsholdning:
Når vi har undervist et stykke tid begynder vi at få et større overblik over klassen og vil være opmærksomme på at ikke alle elever har den korrekte alignment (optimal kropsholdning). I denne del af undervisningen fokuserer vi på de mest korrekte måder at bevæge elever ind i deres bedst mulige stillinger.

Thai Yoga Massage:
På denne del af kurset lærer du først og fremmest grundelementerne i massageteknikken. Vi gennemgår og arbejder med teknikker, der vil gøre dig i stand til at udføre en 1½ times fuld kropsmassage, hvor der bl.a. indgår muskelmassage, yogastræk, akupressur, ledmanipulation, afslapningsøvelser og arbejde med energibaner. Du lærer med andre ord nogle værktøjer til at arbejde med kroppen, også med specifikker problemer. Dette er med direkte mulighed for benyttelse i forbindelse med yoga undervisning.

Afspænding:
Afspæning er en essentiel del af din yoga praksis. Der er tre dele i korrekt Afspænding: Fysisk, mental og spirituel. Sindets og kroppens tilstand er direkte forbundet og hvis dine muskler er afslappede, er dit sind også afslappet. Hvis sindet er uroligt, vil kroppen lide under dette. Det er et spørgsmål om at ”give slip” i stedet for at ”holde fast”

Meditation: 
Der er mange typer af meditation, og i begyndelsen er meditation mere korrekt betegnet som fokusering eller koncentration. Meditation er konstant observering af sindet, og betyder at vi fokuserer på sindet for herved at bringe det til ”tavshed” og opleveSelvet.  Gennem meditation bliver vi opmærksomme på ”rummet”som er uafhængig af tankerne og den sande væren kan herigennem vokse frem. Meditation hjælper os til at praktisere og kultivere væreni øjeblikket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>